Meni
ŠIFRA FOLIJE:
NAZIV FOLIJE:
PROIZVOĐAČ:
SERIJSKI BROJ:
BOJA:
EFEKAT:
KATEGORIJA:
Cena folije sa ugradnjom EUR
Kupe
950
Limuzina
1000
Džip / Karavan
1100
Garancija 5 godina
Cena folije sa ugradnjom EUR
Kupe
1150
Limuzina
1200
Džip / Karavan
1300
Garancija 7 godina
Cena folije sa ugradnjom EUR
Kupe
1300
Limuzina
1400
Džip / Karavan
1500
Garancija 5 godina
Cena folije sa ugradnjom EUR
Kupe
3200
Limuzina
3500
Džip / Karavan
4000
Garancija 3 godina